Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch
Hồi thứ nhất (sách La Quán Trung)

Hồi thứ nhất (sách La Quán Trung) … Ngày rằm tháng tư năm Kiến Ninh thứ hai (167 sau công lịch) vua ngự điện Ôn Đức. Tự nhiên có cơn gió to ầm ầm từ góc điện nổi lên, rồi thấy một con rắn xanh lớn ở trên xà nhà quăng xuống quằn quại trên […]


October 7, 2016, Uncategorized
Sự phản bội

Sự phản bội … Mà ta nhận được ngày hôm nay không phải do ta ngu dốt hay không tốt … Mà là vì … Ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ mà điều đau lòng nhất chính là lòng tốt bị […]


October 5, 2016, Uncategorized