Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Chắc bị câu từ tô vẻ thêm thắt

Chắc bị câu từ tô vẻ thêm thắt,chứ người trong cuộc một già một trẻ chẳng ai đấu khẩu với nhau ầm ỉ thế đâu nhỉ??
Một nghệ sĩ lớn chắc chắn biết tầm ảnh hưởng của mình.Một người ca sỉ trẻ có kiểu gì cũng biết mình sai mà nói lời xin lỗi.
Người trong cuộc nói ít.
Người ngoài cuộc thêm mắm dậm muối.
Là ctrình hời hợt theo thị hiếu người xem.
Chứ không phải là người già khó tính,trẻ nhỏ hỗn hào.
Chúng ta nhìn cái chung chứ đừng đem chuyện giới tính người ta mà phỉ báng…
Tôi nghĩ vậy…


Comments are closed.