Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Chị 3 quá ghê gớm

Chị 3 quá ghê gớm, mới buông phao đc 2 ngày, thấy thầy dạy chị 2 nhảy từ hồ xuống bơi luôn chỉ cũng đu theo làm thử. Vậy mà được mới ghê chứ. Nhìn bé như con chuột mà cứ nhoay nhoáy
Nghe thầy nhắc “nhìn thầy bơi thẳng nè, gì mà nhìn máy hoài vậy” cười muốn xểu. Dạ tại con điệu đó thầy


Comments are closed.