Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Chuyện thôn Hoành cho thấy văn hóa làng xã chính là gốc sức mạnh xã hội của VN nói chung& đồng bằng bắc bộ nói riêng

Chuyện thôn Hoành cho thấy văn hóa làng xã chính là gốc sức mạnh xã hội của VN nói chung& đồng bằng bắc bộ nói riêng. Tiếc là nó đang dần mai một, tính đoàn kết vì thế cũng suy yếu.
Giả dụ 20 thằng trộm chó mà gặp mấy ngàn dân thôn Hoành chắc chết quá nửa rồi nhỉ. May cho tiểu đội cơ động lạc sơ đồ chiến thuật cố ý .Hoặc kém chuyên môn, hoặc chưa từng ngờ đến chuyện bị hốt hội đồng ở thủ đô. Thế mà được nuôi cơm gần một tuần rồi đấy. Dân làng này tử tế phết. Có lẽ họ đã rất khôn ngoan, không quá tay gì cả với tiểu đội chim cút. Hoàn toàn ko có kiểu “gạt tay trúng má”…..


Comments are closed.