Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Có rất nhiều ý trong cuốn sách này tương đồng với tư tưởng văn hoá DigiCity theo những gì mà những người bạn của mình nói

Có rất nhiều ý trong cuốn sách này tương đồng với tư tưởng văn hoá DigiCity theo những gì mà những người bạn của mình nói, mục tiêu của mình tuần này đọc hết & chia sẻ lại những ý hay với các chiến binh Sờ Ti.
Một câu nói rất hay của Sir Alex Ferguson:
“….Bạn không làm người ta toả sáng bằng cách đánh họ với một cái roi sắt. Bạn làm điều đó bằng cách được họ kính trọng, làm cho họ quen với những chiến thắng và thuyết phục họ rằng họ có khả năng tốt hơn. Tôi không thể nghĩ ra được một huấn luyện viên trưởng nào thành công trong bất kì một khoảng thời gian nào bằng phương pháp “HĂM DOẠ”. Hoá ra hai từ có sức mạnh lớn nhất trong tiếng Anh là “WELL DONE” (GIỎI LẮM). Phần lớn công việc của Quản lý / Lãnh đạo là khai thác được thêm 5% năng lực mà các cá nhân không biết là họ có.”
Các quản lý DigiCity suy ngẫm xem mình làm đúng chưa?!


Comments are closed.