Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

DÁNG HÌNH ĐẤT NƯỚC

DÁNG HÌNH ĐẤT NƯỚC
Ôi Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng
Hơn bốn mươi năm con cháu dựng cơ đồ
“Mười lần hơn” trên đất nước tự do
Như mơ ước của Bác Hồ ngày trước .
Lời của Bác là lời thiêng đất nước
Dựng cơ đồ và giữ lấy non sông
Từ Cửu Long chơ đến tận sông Hồng
Những vựa lúa và vườn cây hoa trái .
Đất nước ta cong dáng hình con gái
Trường Sơn xanh và biển biếc kiêu sa
Ai chẳng yêu tấm thân lụa ngọc ngà
Như thiếu nữ làm mê hồn trai trẻ !
Với khách đến bao dung như lòng mẹ
Ai yêu rồi không thể bỏ ra đi
Ai đã ghét muốn trở lại tức thì
Một cô gái công dung và ngôn hạnh…
Đã khổ nhiều với nắng khô gío lạnh
Vẫn kiên gan với mưa lụt bão giông
Trong thế gian còn Trọng Thủy hai lòng
Hỡi Mị Châu đừng quên là công chúa
Hãy gạt đi tấm lòng mềm nhi nữ
Để cùng cha giữ trọn mãnh đất này !
Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2017
NguyễnVăn Pứ


Comments are closed.