Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Dẫu cho họ đã từng trải qua nỗi niềm tương tự bạn nhưng cung bậc cảm xúc của mỗi người đều khác nhau

Dẫu cho họ đã từng trải qua nỗi niềm tương tự bạn nhưng cung bậc cảm xúc của mỗi người đều khác nhau. Họ không thể hiểu được tất cả những gì bạn đã trải qua. Và họ không đủ tư cách để đánh giá bạn chỉ thông qua thông tin ít ỏi cộng với sự hiểu biết kém cỏi lẫn hẹp hòi của các giới hạn nơi bản thân họ. Mọi nhận xét và góp ý đó chỉ có giá trị khi xuất phát từ một tình yêu thương bác ái tinh khôi. Tốt nhất là nên tự điều chỉnh và cân bằng cho chính mình. Vừa để ổn định thân tâm vừa tận hưởng hạnh phúc tự tại. Chỉ có mình mới đủ hiểu chính mình hơn ai hết và chỉ có bản thân mình mới đủ khả năng cân bằng cho chính mình dù ở bất kỳ môi trường hay hoàn cảnh khốc liệt nào đi nữa.
See Translation


Comments are closed.