Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Do công việc của hệ thống quá tải

Do công việc của hệ thống quá tải. LINH muốn giao page chính thức của cty cho 1 TỔNG ĐẠI LÝ đăng bài, tư vấn và trả lời khách ah. Tất cả khách sẽ là của TỔNG ĐẠI LÝ đó. Cuối tháng chốt 4tr5 tiền qc, Nếu sau 1 tháng không làm tốt Cty sẽ thu hồi lại Page. TỔNG ĐẠI LÝ nào tự tin sẽ thay Linh quản lý Page ah????


34 Opinions


Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>