Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Hà Nội xây 200 căn nhà cho văn nghệ sĩ khó khăn

Hà Nội xây 200 căn nhà cho văn nghệ sĩ khó khăn. Cứ cho là mỗi căn giá 1 tỷ đồng. Bạn sẽ bỏ ra mấy trăm triệu để có căn nhà 1 tỷ? Và bây giờ xin mời tiếp tục tưởng tượng những trò ma mãnh, quỷ quyệt, quỵ lụy, luồn cúi… để được vào “Hội” và được 1 căn nhà như thế. Những chính sách từ thiện kiểu này không những không củng cố, mà góp phần rất lớn vào việc làm băng hoại đạo đức xã hội. Đấy cũng là lí do vì sao những người ủng hộ kinh tế thị trường nói rằng nhà nước không nên làm từ thiện. Đấy là công việc của các hội thiện nguyện tư nhân. http://infonet.vn/thu-tuong-giao-ha-noi-xay-200-can-nha-cho…


Comments are closed.