Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Hết chịu được

Hết chịu được, Hải Long đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, hai cô nhân viên giật mình, sợ xanh mặt. Đập vào mắt anh là chậu lan trắng mà anh yêu thích nhất đã chết. Ngày xưa là Nhã Thanh đã tặng cho anh, cô nói nếu nhớ cô anh có thể ngắm chậu hoa này để đỡ nhớ. Vậy mà bây giờ cô mất rồi, thứ duy nhất mà cô để lại anh cũng không thể giữ được. Trước đây vì giận cô, hơn nữa anh thấy cô nhân viên của mình rất thích hoa này, lại muốn chăm sóc nó cho nên anh nghĩ rằng nếu đem về Sài Gòn không có ai chăm sóc, thời tiết lại nắng nóng nên để lại có người chăm sóc anh cũng yên tâm nhưng không ngờ…
– Bây giờ cô có thể về, từ mai cô không cần phải đến làm nữa. – Hải Long giành lấy chậu lan từ tay Uyên Nhi rồi nói, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần.


Comments are closed.