Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Hết veo Monday

Hết veo Monday. Anyway, vẫn có slogan tuần này:
__ SỐNG ẢO ĐIỀU ĐỘ__
Tuần này mình sẽ viết:
+ 1 tút về “mixVR marketing” – cả nguồn sống màu mè thu nhỏ vừa bằng một cái kính
+ 1 tút review “LIFE” đang chiếu ngoài rạp
+ 1 tút về vấn đề tìm “người ấy”
+ 1 tút về “đàn bà &”
+ 1 tút đề tài tự do nhưng đảm bảo diễm tuỳnh
+ “Vạn sự tùy nhau”

Tất nhiên là với điều kiện trả nợ bài vở xong xuôi không bị phải edit gì cả (đã nhận 7 bài, hôm nay mới trả 2 bài) và cũng không có khách nào quăng ngân sách mấy trăm ngàn đô ra bắt làm plan tiêu hết trong mùa hè rực rỡ.
Chúc các mẹ một tuần đầy màu sắc!


Comments are closed.