Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Khi đã có một số thành tựu be bé

Khi đã có một số thành tựu be bé, ta bắt đầu sớm bằng lòng ngủ quên trên chiến thắng thì sớm muộn gì ta cũng là kẻ thua cuộc.
Mỗi sáng hãy tự hỏi mình: ta còn đam mê, còn khao khát đủ không?
Do you Stay foolish stay hủngy?
Sáng dậy mà k còn cảm giác đó nữa thì chắc hồn trí ta đã già rồi khi thân còn chưa kịp trẻ.
Còn có những con người tuổi thì đa đề nhưng tinh thần nhiệt huyết thì cứ như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
Hâm mộ!
Một ngày “triển” cùng team Trần Quốc Toản ạ.


Comments are closed.