Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Lần đầu tiên tui mới được xem một bộ phim phóng sự truyền hình của đài VTC làm mà nó

Lần đầu tiên tui mới được xem một bộ phim phóng sự truyền hình của đài VTC làm mà nó… ẩu đến như vậy. Xuyên suốt phim chẳng nghe rõ được lời “thì thầm” của 2 nhân vật chính mà chỉ nghe rõ mồn một cái giọng the thé của…ông đạo diễn: “Hai người đi xuống đi, bước xuống đi…khoan, rồi, xuống luôn đi…Hai bé kia đi xuống luôn đi…”, “Thắp nhang đi em…cắm luôn, cắm luôn..”, “Cứ đi đi….rồi đứng lại chỉ tay về phía tổ chim đi…”, “Đặt cái lờ xuống đi em…”, “Sợt hình 2 bé yêu đang đặt lờ luôn nha…một sự trải nghiệm thật là THÚ TÍNH ^^”.
Đúng là siêu ẩu, quá xem thường khán giả… vậy mà cũng bưng đi phát sóng được hả trời. Bó tay với cách làm truyền hình ngày nay!
See Translation


Comments are closed.