Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

LỄ CÚNG DÀNG VÀ SÁM HỐI

LỄ CÚNG DÀNG VÀ SÁM HỐI
Đạo tràng PG Nguyên Thủy chùa Pháp Vân Cổ Tự địa chỉ 1299 Giải Phóng kính mời quý phật tử và thiện tín nam nữ cùng tổ chức và tham dự lễ CÚNG DÀNG 1000 NGỌN TUỆ ĐĂNG và Sám Hối Tàm Quý, Pháp thân tịnh hóa tối mồng 1 tháng 3 Đinh Dậu.
Chương trình như sau:
1. Địa điểm và thời gian: từ 19h đến 21h00 mồng 1 thứ 3 ngày 28 tháng 03 năm 2017. Lễ cúng dàng tại chính điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni và kim thân Phật Niết Bàn đá xanh kỷ lục Đông Nam Á (nặng 180 tấn)
2. Nội dung:
– Tự tay thắp nến trong ngoài chánh điện và nhiễu 3 vòng tưởng niệm 9 ân đức Phật
– Đảnh lễ, cúng dàng
– Xem phim về Phật
– Tụng kinh sám hối, cầu an, chia sẻ phật giáo, tặng quà Pháp Bảo
3. Tham dự: không cần đăng ký và tự do tham dự, cần có mặt từ 19h để cùng nhau chuẩn bị, bạn nào cúng dàng hoa, nến, tài vật cúng dàng Tam Bảo thì thông báo BTC để cùng chuẩn bị.
Hoan hỉ kính mời cả nhà cùng đến và nhất tâm thực hành pháp của Phật để luôn có sự tấn hóa, sự ích lợi và ngưỡng mong công đức này cho được thành tựu những nguyện ước mang đến an bình và hạnh phúc an vui lâu dài.
Tuệ Đông
ảnh đêm hoa đăng chùa Kheang-Đồng Mô


Comments are closed.