Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Linh mục Nguyễn Đình Thục thăm hỏi bà con và nắm bắt tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại giáo họ Văn Thai (thuộc giáo xứ Song Ngọc

Linh mục Nguyễn Đình Thục thăm hỏi bà con và nắm bắt tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại giáo họ Văn Thai (thuộc giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu Nghệ An).
Quỳnh Lưu là huyện ở đầu Nghệ An, không phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề như Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Hiện nay (16:25) mưa vẫn chưa ngớt, gió bão vẫn còn quay cuồng, nếu có diễn biến xấu sẽ thông tin cho mọi người được biết.
Cám ơn bà con đã đọc tin.


22 Opinions


Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>