Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Mấy bạn mà cứ chạy theo tớ

Mấy bạn mà cứ chạy theo tớ, thấy tớ bán gì là bán theo phá giá, inbox cho khách nhà tớ cướp khách trắng trợn , r thì thấy tớ đổi mẫu túi cũng bắt chước theo ý mà, các bạn có phải là k có dây thần kinh xấu hổ đúng k :))
Nhiều khách nói với tớ và họ còn nói thêm là họ cảm thấy nực cười các bạn có biết k ? :))
Các bạn đg chứng tỏ 1 điều, các bạn vẫn luôn chỉ ở sau đ** tớ thôi. Tớ thấy hài thật sự !!! Thật sự đấy :))


Comments are closed.