Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Miền bắc có cái văn hóa rất hay là miếng cuối cùng ông nào cũng nhìn nhau

Miền bắc có cái văn hóa rất hay là miếng cuối cùng ông nào cũng nhìn nhau, xong rồi…để đấy!
Rốt cuộc là đi ăn đông người món gì cũng thừa lại 1 miếng, thò đũa gắp thì sợ nó oánh giá mình tham ăn, phải để thừa thừa tý cho nó thanh tao, bố tổ!!!
– ST –
See Translation


24 Opinions


Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>