Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Mình không có nhu cầu dùng nữa

Mình không có nhu cầu dùng nữa,phần vì quá nhiều không dùng tới, phần vì hết tiền đong gạo nên thanh lý dần đồ hầu như không dùng.
Hai kính Lv bán rẻ bán nhanh 8tr.
Kính Dior 5tr.
Kính có hộp và túi bọc.
Ai cần chi tiết thì ib.
Ngan hang Vietcombank so tai khoan:0011000425056 Chu tai khoan ten:vu thi ngoc anh Chi nhánh sở giao dịch Ha Nôi
0904238899.
Cám ơn các bạn yêu hết lòng ủng hộ.


Comments are closed.