Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Một bài phỏng vấn chân dung nhân vật khá hay về đề tài tình yêu

Một bài phỏng vấn chân dung nhân vật khá hay về đề tài tình yêu. Tác giả viết rất thấm.
Phụ nữ luôn nghịch lý khi giận dỗi: “Anh đi tìm người khác mà yêu”. Nhưng đúng là như thế, tình yêu là không Chọn Lựa được, “bởi vì tình yêu chọn chúng ta chứ chúng ta không thể chọn tình yêu, cũng như chúng ta không bỏ rơi nhau mà tình yêu đã bỏ rơi chúng ta.”
Những người chưa yêu thật sự, là vẫn còn thấy khó hiểu đối với triết lý này. Họ nghĩ đơn giản rằng, hơi hơi có cảm xúc cũng là yêu, gán ghép rồi nảy nở thành yêu, mối lái rồi cố gắng thì yêu, cần gì đó ở nhau ngoài yêu như tiền, danh, sex, sock rồi sẽ yêu…, và khi chia tay, nghĩa là một người hết yêu là xong rồi. Nhưng đó lại mới chỉ mới là, bề nổi của nhân duyên thôi. Và cũng là, một sự ngộ nhận sâu đi cùng một sự hiểu thấu nông mà ngoài kia đám đông, vẫn nhiều người mặc định cố chấp. Về một sự yêu.

NL.


Comments are closed.