Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

MUA MAY BÁN RỦI

MUA MAY BÁN RỦI
——–o0o———
Tháng 7 là tháng Vu Lan,
Người người tay xách tay mang lên chùa,
Người tin Bảo hiểm thì mua,
Mua may bán rủi, lại vừa yên tâm.
Cha mẹ, nay muốn báo ân,
Hãy làm khi sống, ân cần dưỡng nuôi.
Còn khi đã thác đi rồi,
Vàng hương một núi cũng trôi theo dòng,
Tiền tài, địa vị, thành công
Cũng là khi sống, ước mong thật nhiều.
Ra đi giữ được bao nhiêu?
Phần cho con cháu, phần nhiều rủi ro.
Tháng 7 tâm trạng buồn lo,
Gặp người tư vấn, san cho nợ đời.
Bảo hiểm nhân thọ – ký thôi!
Mua may bán rủi, thức thời làm ngay.
———-o0o———-


Comments are closed.