Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Muốn Facebook có nhiều bạn và tương tác tốt thì mỗi status đăng lên đừng bao giờ đụng chạm vào bất cứ ai cả

Muốn Facebook có nhiều bạn và tương tác tốt thì mỗi status đăng lên đừng bao giờ đụng chạm vào bất cứ ai cả.
Dù sao cũng có quá nhiều thứ tích cực để đăng, phán xét về một phạm trù nào đó cho dù đúng hay sai cũng được coi là đụng chạm.
Nhẹ thì bị lơ đi, nặng thì bị khiển trách, nặng nữa thì sẽ bị huỷ kết bạn và nặng nhất là block vĩnh viễn khỏi cuộc đời nhau.
Tại sao mà chuyện gì cũng phải lôi lên trên Facebook mà xả ra như thế?
Think Different.


Comments are closed.