Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Nay

Nay, bạn mình cưới. Vợ hắn xưa cũng học cùng lớp báo chí với hai thằng. Nó bảo, tình yêu tụi tao tròn 7 năm rồi cưới mày ạ, đẹp ko.
Nó không quên thòng 1 câu, mày lo thân mày đi…
Ngẫm cũng đúng,nó yêu 1 người 7 năm, chả bù với mình, 1 năm có 7 người yêu 😀


52 Opinions


Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>