Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Nay

Nay, bạn mình cưới. Vợ hắn xưa cũng học cùng lớp báo chí với hai thằng. Nó bảo, tình yêu tụi tao tròn 7 năm rồi cưới mày ạ, đẹp ko.
Nó không quên thòng 1 câu, mày lo thân mày đi…
Ngẫm cũng đúng,nó yêu 1 người 7 năm, chả bù với mình, 1 năm có 7 người yêu 😀


Comments are closed.