Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Những chủ đề như xe hơi

Những chủ đề như xe hơi, phim ảnh hay người xung quanh không hấp dẫn với người giàu. Họ có xu hướng tập trung nhiều vào những ý tưởng lớn cho tương lai hơn là chuyện phiếm về những việc đang xảy ra. “Các triệu phú sáng tạo lắm. Họ dành thời gian nghĩ về những ý tưởng mới”, Smith cho biết.
Người thường bàn luận về xe hơi và phim ảnh. Còn các triệu phú sở hữu hãng xe và hãng phim. Họ hiểu rằng “ý tưởng là tài sản giá trị nhất thế giới”.
“Để thành công hơn nữa, bạn cần liên tục mở rộng suy nghĩ. Trong một thế giới mà mọi thứ đang thay đổi rất nhanh, bạn sẽ là người khôn ngoan nếu biết dành thời gian nghĩ ra cách làm mới”, Smith viết.


Comments are closed.