Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

PHÁP LUÂN CÔNG LÀ MÓN ĂN DÀNH CHO NHỮNG KẺ THAM

PHÁP LUÂN CÔNG LÀ MÓN ĂN DÀNH CHO NHỮNG KẺ THAM. Vì kiến thức nông cạn mới dễ bị chiêu dụ và đi chiêu dụ người ta bằng những khẩu ngữ như: Khỏi bệnh thần kỳ nhờ plc; cuốn sách thần kỳ; đại pháp vi diệu……những khẩu ngữ cải lương như vậy vốn di cứ nói hoài là vì những người đó ít đọc, ít học cho nên muốn diễn tả cái gì cho là hay cũng chỉ có được đến thế mà thôi. Rõ ràng là tham khi nghe thấy bảo khoẻ người trị bách bệnh không mất tiền không nhiều công thế là xơi luôn. Để rồi ăn vào nay thì đau chân, mai lại đau đầu thế là lại đi hỏi thì được cấp cho một cuốn “thuật thần thông” ba xu….hỏi gì đau gì cũng cứ phải về mở sách ra mà dùi vào dùi vào mà đọc. Tất cả đều đang tu, đều đang đau dẫu cho chư vị tập đã 5 năm, 10 năm vì chư vị chưa bỏ được các tâm tính xấu của người thường. Vậy cho nên nếu muốn bỏ được hết tâm tính của người thường thì chư vị chỉ có thể là khi chết, trong khi chết vẫn chưa thấy hết đau thì do chư vị vẫn chưa đạt được tâm tính cần thiết cho sự chết nên chư vị sẽ lại tu tiếp trong kiếp khác. Một sự lừa đảo rõ ràng như vậy mà bao nhiêu người vì tham đã lầm lạc chui vô, để rồi chết như những cô hồn vì khi lìa đời hồn đã không còn nơi trú ngụ nào ở bên đồng loại. PHÁP LUÂN CÔNG LÀ MÓN ĂN CHO NHỮNG KẺ THAM VÀ NGU. Rõ ràng cổ nhân đã dặn , chớ tin vào lời nói đầu môi, chớ tin vào vẻ bề ngoài, cho nên cái giá phải trả cho những u mê vì tin vào cái nhãn mác dán cho chiếc kẹo độc là chân thiện nhẫn quả là một phương trình Nhân – Quả cân bằng. Bạn bỏ vào đó những giả tưởng mỗi ngày thì chỉ nhận lại quả giả tưởng cuối đời


Comments are closed.