Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Quà quý học trò tặng

Quà quý học trò tặng
Cảm ơn cô bé học trò chuyên văn năm nào và hiện đang học ở một phương trời xa!
Tuy gắn bó với lớp các bé có một năm thôi nhưng chưa bao giờ mình thấy vui thế khi dạy phổ thông. Đó vẫn là những năm tháng tuy vất vả (nhớ những buổi dạy cả sáng chính khoá, chiều đội tuyển, cô trò lăn lóc buổi trưa ở… KFC) nhưng đáng nhớ nhất của đời đi dạy cho đến nay.
Sự tận tâm sẽ được đáp lại bằng tình cảm chân thật. Nhiều bé đã học ở những trường khác nhau, đã bay xa bay cao nhưng vẫn gắn bó với nhau, với mình. Thiệt cảm động!
Vui hơn, có nhiều bé lại thi vào ngay khoa ngữ văn và gặp lại mình 😉
Nhớ ghê đó 11CV khoá 2015!


Comments are closed.