Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

QUÊN VÀ NHỚ

QUÊN VÀ NHỚ
Quên đi! Nhớ mãi làm chi
Chân như trước mặt nhớ gì lời kinh
Sao không nhớ lại chính mình
Nhớ kinh chẳng thấy vô minh trên đầu
Hoà thượng Viên Minh với phật tử hôm nay 25/3 tại chùa Nội Phật-Sóc sơn-Hà Nội.
Chúc thầy luôn khoẻ và giác ngộ thêm thật nhiều người còn khổ trong vô minh trong đó có con.


Comments are closed.