Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Sau 9 tháng 10 ngày suy nghĩ

Sau 9 tháng 10 ngày suy nghĩ, cuối cùng ra được quyết định chuyển vị trí công tác. Bãi đỗ tiếp theo là tờ An Ninh Tiền Tệ (ANTT.VN).
Một cuộc viễn chinh mới. Bắt đầu cùng người anh và các em đặt những viên gạch đầu tiên. Gây dựng, tìm kiếm những con người có cùng đam mê. Cống hiến cho tờ báo và biến nó thành gia đình.
Tôi Vẫn vậy. luôn đặt mình vào cửa tử để tìm ra cửa sinh. Luôn Âm thầm, luôn mỉm cười trước sóng gió cuộc đời.
Đã có những lần vác súng ra chiến trường, chưa bị địch bắn chết mà có bọn ở nhà đã loan tin báo tử. Cuộc sống nó là vậy, luôn có kẻ yêu người ghét. Nhưng với tôi đa phần bị ghét.
Cũng một phần do tính cách xấu, do ứng xử ko khéo, có phần tham lam, có chút tự phụ và đại loại hơi đểu cáng, có cả giả tạo…
Ôi! nhưng đó là thứ cấu thành nên con người tôi. Nên an tâm, tôi luôn vậy. Nên dù bạn là ai cũng nên cân nhắc.
Trong hàng chục thứ xấu xa tôi mang, hoặc được người xung quanh gắn cho, có một thư duy nhất tôi cảm thấy hài lòng là Nhuận bút (công sức làm việc) luôn vượt trội, cao hơn phần còn lại của nơi tôi làm việc.
Thế là vui zồi! Làm đủ tiền nuôi bản thân và gia đình nhé! Mà bằng mồ hôi nước mắt của mình đấy nhé!
Cảm ơn những người bạn đã luôn bên tôi (gồm cả người tốt, người xấu, thằng đồng bóng, bọn 8 vía……)! Giờ tôi bơi tiếp đây!
P/s: Phía sau một người đàn ông


Comments are closed.