Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Sau khi gây thua lỗ hàng trăm tỷ đồng/năm ở khách sạn Lam Kinh

Sau khi gây thua lỗ hàng trăm tỷ đồng/năm ở khách sạn Lam Kinh, Mai Văn Lợi- đệ cứng của Trịnh Xuân Thanh được sắp xếp điều chuyển về Công ty Cổ phần bia rượu Hà Nội- một Công ty chưa từng biết đến thua lỗ của Habeco. Nhưng từ khi Mai Văn Lợi về + đưa con trai của Thanh về đây làm Trưởng ban Marketting (Hiện vẫn làm), dù thằng bé này mới ra trường + tài trợ cho các hoạt động của Thanh ở Cần Thơ, ngay năm đầu: 2014, Halico đã thua lỗ, rồi năm 2015, 2016…tiếp tục thua lỗ do những chính sách điều hành phá nhà, phá cửa mà Lợi đã quen thói làm từ hồi dưới trướng Trịnh Xuân Thanh ở PVC.
Thế nhưng trong đợt tổng kiểm tra của các cơ quan kiểm tra Trung ương vừa qua tại các đơn vị, cá nhân “có vấn đề” với cặp Trịnh Xuân Thanh- Vũ Huy Hoàng, Mai Văn Lợi đã thoát hiểm..và dự kiến năm nay lại đưa Halico xuống hố sâu khủng hoảng:


Comments are closed.