Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Sự phản bội

Sự phản bội …
Mà ta nhận được ngày hôm nay không phải do ta ngu dốt hay không tốt …
Mà là vì …
Ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.
Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ mà điều đau lòng nhất chính là lòng tốt bị lợi dụng và niềm tin bị phản bội.
Trải qua nhiều lần giúp đỡ hết người này đến người khác nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được 1 con số 0 tròn trĩnh.
Đã tự nhủ lòng mình là không tốt nữa vì lòng tốt có thể lại bị lợi dụng tiếp thế mà vẫn cứ N G U.
Thôi thì N G U nốt lần này để ko phải gặp những thứ không xứng đáng với mình nữa.


Comments are closed.