Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Tại Sao Người Việt Nam luôn chờ đợi một Chế Độ Cai Trị Hão Huyền nào đó đến lãnh đạo mình

Tại Sao Người Việt Nam luôn chờ đợi một Chế Độ Cai Trị Hão Huyền nào đó đến lãnh đạo mình?
Từ thuở xa xưa mông muội, những kẻ Cai Trị muốn làm cho dân chúng của họ cúi đầu làm nô lệ, thì họ luôn ám thị một điều quan trọng vào tư duy dân chúng, đó là Con Người Là U Tối, cần phải đi theo một Thế Lực Khai Sáng nào đó, là thần linh, là con trời cử xuống… vân vân! Ai không đi theo sẽ đau khổ đói khát bất hạnh!
Và họ tự nhận mình là Con Trời, hay là đại diện cho Thần Linh khai sáng này kia và nghiễm nhiên Cai Trị với sự phục tùng tuyệt đối! Trung Hoa xưng là Thiên Tử và làm điều đó với dân Việt Nam cả ngàn năm!
Gần đây, khi các quốc gia Châu Âu đi xâm chiếm các vùng đất nô lệ, họ cũng dùng chiêu bài tương tự! Họ ám thị dân chúng là ngu dốt lầm thang vô thần, và họ dùng Tôn Giáo của mình để khai sáng, mở đầu cho sự cai trị của họ!
Chuyện cũ đã qua không nói đúng sai! Nhưng một Dân Tộc mấy ngàn năm qua chưa bao giờ Độc Lập trong tư tưởng thật sự, luôn bị tiêm nhiễm mình là thấp kém lạc hậu ngu dốt, mình phải luôn cần MỘT NGỌN ĐÈN SOI ĐƯỜNG, luôn cần một Chế Độ Tuyệt Hảo dẫn dắt, đó chính là TƯ DUY CỦA KẺ NÔ LỆ, nó đã ăn sâu vào tiềm thức dân tộc ta!
Bọn Văn Minh nó luôn nghĩ Bản Thân nó là Độc Lập, nó tự quản bản thân, tự có trách nhiệm phát triển, và tự nó TẠO RA NHÀ NƯỚC, TẠO RA THỂ CHẾ để phục vụ bọn nó chứ không phải cai trị nó! Thật khó mà mô tả để các bạn hiểu được tư duy khác biệt này! Thôi cố mà hiểu!
Chúng ta đã Độc Lập hơn 70 năm, nhưng Tư Duy Nô Lệ vẫn mãi đeo đuổi chúng ta, nếu không nhận ra và thay đổi, nó sẽ mất vài trăm năm nữa chưa chắc thay đổi được!
Hãy cố có một TƯ DUY CỦA NGƯỜI ĐỘC LẬP! Đừng chờ một Thiên Tử nào xuống thay đổi cuộc đời mình!
Hiểu thì like!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >


Comments are closed.