Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Tặng sách

Tặng sách
“Cuốn hai (Dốc hết trái tim) do Mr.Brandson tặng, sáng nào mình cũng đọc stt của anh ấy, kính nể độ crafting câu từ, kiến thức và kinh nghiệm qua nhiều lĩnh vực của anh. Giống như Ogilvy anh từng làm sale, market research rồi mới làm brand strategy. Sau 10 buổi học cùng anh mình thật hanh phúc khi là một trong 6 người được tặng Dốc Hết Trái Tim”.
Tôi rất sợ sự nhàm chán của lặp lại. Trừ ngoài lệ: tặng những cuốn sách tâm đắc cho những người cần đọc nó.
Vì tôi hiểu có những cuốn sách thực sự giá trị rất hiếm, chúng có thể thay đổi cuộc đời của một người.
Không gì vui bằng khi thấy thấy người nhận quà tâm đắc với món quà. Ngại nhất là tặng sách khi người tặng có rồi hoặc tặng phải cuốn sách không đúng ghu đọc của họ.
Nhưng mà cứ tặng thôi. Mong được thứ lỗi vì sự nhàm chán.


Comments are closed.