Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

TIẾC

TIẾC…,
Nếu biết thế này mình đã không nhận lời “ông lão” trước khi làm giáo viên. Cô giáo trung học còn may thế thì cô giáo đại học chắc còn nhiều cơ hội hơn?
http://m.kenh14.vn/chuyen-tinh-cua-ung-vien-tong-thong-phap…
LIỆU ĐÃ MUỘN CHƯA NHỈ???


10 Opinions


Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>