Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó văn phòng Quốc hội:
+Ai muốn chặt đầu tôi thì chặt, nhưng tôi nhất quyết không bao giờ tin những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là thế lực thù địch, là những kẻ chống phá chính quyền!
+Người dân thôn xã Đông Tâm cũng hiểu rất rõ toàn bộ sự nghiêm trọng của những việc mà họ đang làm. Nhưng, có lẽ, vì danh dự và vì trách nhiệm đối với cụ Kình, họ đã không làm khác được. Cái họ có thể làm và họ đã cố gắng làm là đối xử tử tế với những người bị bắt giữ làm con tin và không để xảy ra bạo lực đối với những người này.
+Hiện nay, cả chính quyền và cả những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức đều cần một lối thoát. Lối thoát đó chính là đối thoại.
—————
Đọc những ý kiến như thế để nào hồ hởi đớp luôn những quy kết, thậm chí bịa đặt về hành động của bà con Đồng Tâm biết cúi mặt xuống đất cho đỡ xấu hổ.
Hèn mà im lặng không đáng sợ và đáng trách bằng việc viết ra những thông tin bôi nhọ nhân dân mình.


Comments are closed.