Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Tớ cần TRỢ THỦ thật sự

Tớ cần TRỢ THỦ thật sự, không phải là giúp việc đơn thuần nữa. Trợ thủ nghĩa là: chỉ cần nghe tớ trình bày ý tưởng, có thể phát triển thành đề án hoàn chỉnh; trợ thủ nghĩa là sau khi tớ chuẩn y các dự án, phân công, phân nhiệm thì chủ động giám sát thực thi, báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp xử lý vấn đề; trợ thủ nghĩa là tư vấn, đề xuất cho tớ những việc cần làm, cần giải quyết và triển khai kế hoạch thực hiện.
Tất nhiên là, để bạn có thể làm trợ thủ toàn tâm toàn ý thì đãi ngộ và triển vọng thăng tiến vô cùng sáng sủa.
Ai chơi nào?


Comments are closed.