Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Trở về từ Sài Gòn sau chuyến đi khất thực chữ nghĩa

Trở về từ Sài Gòn sau chuyến đi khất thực chữ nghĩa, người cứ bã ra như bún cá chiều hoang. Tại được các tình yêu chiều chuộng quá đà nên ra nông nỗi. Xin được nói lời cảm ơn, tự đáy lòng.
Và vô cùng xin lỗi các tình yêu Vũng Tàu máu lửa khi đã hứa mà không cập bến được bởi tứ túc nhũn như chi chi. Kể mà dái cứng thì cũng đã cố công bò bằng buồi mà xuống. Ơi hỡi cao xanh…!!!
Và sau những tanh bành cơm diệu, ta lại phiêu diêu cùng Bêu Nắng, thiên tùy bút cay đắng xuất bản tháng 9 năm nay và thi thoảng sẽ có trích đoạn trên này.
Hello Monday. Chúc các tình yêu khỏe.
Khỏe để làm đéo gì?
Để xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình chứ còn gì nữa.
Còn tổ quốc hãy để lãnh tụ chúng lo. Có phỏng???


Comments are closed.