Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

[trong bối cảnh

[trong bối cảnh …]
Vừa đọc được 1 giấy mời tham dự 1 Hội nghị với tiêu đề “Đổi mới hoạt động XYZ trong bối cảnh công nghiệp 4.0” (xin phép dấu XYZ).
Các bài viết tham luận tại Hội nghĩ chắc cũng sẽ bắt đầu bằng cụm từ: “Trong bối cảng công nghiệp 4.0”
Cách đây hơn 10 năm, thì “công nghiệp 4.0” được thay bằng “toàn cầu hoá” hoặc “hội nhập kinh tế quốc tế”; cách đây vài năm thì là “Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP”. Mà TPP chết yểu, nếu không giờ chắc vẫn nhan nhản khắp nơi; hay vì TPP chết yểu, công nghiệp 4.0 mới có dịp vùng lên?
Ai còn biết cụm từ tương tự nào nữa không?


Comments are closed.