Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

TS

TS. Hoàng Văn Luân: Theo tôi biết, từ trước đến nay đã có khá nhiều quan niệm và cách khác nhau để xác định về trình độ phát triển của một quốc gia. Một cách truyền thống, người ta căn cứ vào thu nhập bình quân đầu người (GDP) và sau đó là chỉ số phát triển con người (HDI), v.v.. đề đánh giá các quốc gia phát triển và đang phát triển. “Quốc gia đang phát triển” là thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các quốc gia chưa đạt trình độ của các quốc gia phát triển. Do đó, nó bao gồm cả các…
Đọc tiếp


Comments are closed.