Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Vài người bạn tỏ ra sốt ruột nhắn tôi về việc có một “cơn lốc còm” bậy và tục đang ào vào stt mà tôi viết về nguy cơ các tập đoàn điện ảnh Trung Quốc thâm nhập vào Việt Nam (thông điệp chính mà tôi muốn nói là điều này chứ không phải bản thân bộ phim “Kong”)

Vài người bạn tỏ ra sốt ruột nhắn tôi về việc có một “cơn lốc còm” bậy và tục đang ào vào stt mà tôi viết về nguy cơ các tập đoàn điện ảnh Trung Quốc thâm nhập vào Việt Nam (thông điệp chính mà tôi muốn nói là điều này chứ không phải bản thân bộ phim “Kong”). Có sao đâu. Cứ để họ thể hiện. Chuyện nhỏ như con thỏ! Điều này “tương hợp” với xã hội mà chúng ta đang sống. Nó phù hợp với nền giáo dục mà họ đang được “thụ hưởng”. Đó là sự nhốn nháo tất yếu không thể khác đi được. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà không thể kỳ vọng một sự hay điều gì đó (tốt đẹp) khác hơn. Khi bạn đi vào một nhà thương điên, đừng hy vọng có thể thấy những con người có đầu óc bình thường. Cứ để họ thể hiện. Chuyện nhỏ như con thỏ!


Comments are closed.