Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Việt Nam

Việt Nam, thế kỷ 18:
“…khi mà bàn tay quyền lực độc đoán có thể bất kỳ lúc nào, và không cần thông qua bất cứ loại quy trình pháp lý nào, chiếm đoạt mảnh đất của một người mà bản thân anh ta và gia đình vẫn sống dựa vào nó; khi mà chỉ có luật pháp của kẻ mạnh là được công nhận, và khi mà không ai hay tài sản nào có thể được bảo vệ một cách hữu hiệu chống lại mưu đồ của những kẻ đầy thù oán, hay những bọn tham tàn nắm giữ quyền lực, – thì có người dân nào còn có động lực xây một căn nhà đẹp, cải tạo việc trồng trọt trên đất đai của anh ta, hướng tới sự hoàn hảo trong bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào, hay tìm cách nâng cao sự khéo léo hoặc kỹ nghệ của anh ta vượt lên trên mức đủ cung cấp cho các nhu cầu cần thiết thông thường của cuộc sống?”


2 Opinions

 • Nguyễn Châu An said:

  A British guy screaming about how good Magna Carta is. Typical, err?

  Not saying that he’s wrong or whatsoever. Just saying it’s typical.

  Reply
  • Trinh Huu Long said:

   Maybe. I don’t know. I don’t think who he is matters. Just an observation about the past of our country :-p

   Reply

Share opinions

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>