Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

VÔ CÙNG TÀN NHẪN

VÔ CÙNG TÀN NHẪN – VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG
— Sara Imas —
“Sarah đã không dạy cho lũ trẻ những gì chúng phải suy nghĩ, bà đã dạy cho chúng cách suy nghĩ. Sara cũng không dạy cho lũ trẻ phải làm những gì, bà đã dạy cho chúng cách làm những gì cần phải làm..” – Một đọc giả nhận xét !!
–> Có vẻ thú vị nhỉ
“…điều khiến tôi mãn nguyện nhất là các con tôi không coi tiền bạc là mục tiêu, mà chúng coi trọng trí tuệ và sự từng trải trong cuộc sống..”


Comments are closed.