Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Vửa về đến nhà

Vửa về đến nhà, ngồi đợi vợ nấu cho tý mồi uống diệu…
Tivi thì đang có chương trình gì mà rên như kéo nhị , như chó kẹp xe, như trâu đè ách …
Hỏi vợ hoá ra thi hát bolero…
Tổ sư,giờ nhiều trò thi thố oái oăm trên truyền hình nhẻ…


Comments are closed.