Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Xin ông trời hãy tha thứ cho kẻ trộm chó

Xin ông trời hãy tha thứ cho kẻ trộm chó.
1h30 ngày 19/4/2017 có kẻ nào đó đã bắt mất 2 em cún đáng yêu của con. Con không giận mà chỉ buồn thôi.
Sự đói khát cần được thỏa mãn, những ham muốn của nhục thể đã khiến hắn trộm mất điều quý giá trong cuộc sống của con. Dẫu rằng đâu đó trong con vẫn giận vì điều hắn đã làm.. hắn không lấy đi 2 em cún ngoan hiền… hắn đã đánh cắp Kỷ niệm, hắn đã lấy mất những Ký ức tuyệt vời.
Hắn rất độc ác, nhưng con xin ông trời hãy tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Bởi biết đâu đó sẽ có một ngày hắn sẽ nhận ra lỗi lầm của bản thân. Hắn sẽ tìm về và cầu xin sự thứ tha.
Hãy thứ tha


Comments are closed.